Istnieje kilka definicji opracowanych przez badaczy na przestrzeni wielu lat. Jest to odchylenie od ogólnie przyjętych cech prawidłowej postawy ciała (Tuzinek). Definicję tą rozwija Kasperczyk twierdząc, że wadą postawy ciała jest odchylenie od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, właściwej danej kategorii wieku, płci i typu budowy. Według Nowotnego wady postawy odnoszą się do niewłaściwego sposobu trzymania się osobnika, w pozycji stojącej, a więc do zmian czynnościowych.