APARATURA REHABILITACYJNA

WYPOSAŻENIE TWOJEJ PLACÓWKI

    

Działy w jakich skategoryzować można nasze produkty

PLATFORMY BALANSOWE

Narzędzia do treningu równowagi i koordynacji. Komputerowe jak i tradycyjne, zapewniają efektywność produktu i dobrą zabawę.

PLATFORMY POMIAROWE

Platformy diagnostyczne do badania rozkładu ciśnień na podeszwową stronę stóp. Kompletna analiza statyczna, dynamiczna oraz równowagi.

ANALIZA RÓWNOWAGI

Kompletne urządzenia jedno, jak i dwupłytowe do profesjonalnej analizy równowagi.

CZUJNIKI RUCHU

Bezprzewodowe, jak i przewodowe czujniki do rehabilitacji, jak i diagnostyki.

NEUROREHABILITACJA

Urządzenia nastawione na realizowanie założeń rehabilitacji skierowanej na pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego.

INTERAKTYWNA REHABILITACJA

To urządzenia wykorzystujące zjawisko biofeedbacku w oparciu o wirtualną rzeczywistość gier komputerowych.

GALERIA ZDJĘĆ

Najnowsze zdjęcia z wydarzeń na których pojawialiśmy się z naszymi urządzeniami.